Quan pots necessitar un empelt de geniva? T’ho explica el Dr. Javi Vilarrasa

Taula de contingut

Quan pots necessitar un empelt de geniva? T’ho explica el Dr. Javi Vilarrasa

Un empelt de geniva pot ser necessari quan s’observa clínicament una o varies recessions gingivals. La recessió o retracció de geniva origina la pèrdua de geniva al voltant de la dent que pot donar lloc diversos problemes de sensibilitat, d’estètica i d’inflamació. Encara que a vegades passen desapercebudes pel pacient, les recessions de geniva tenen un alt risc a progressar amb el temps, debilitant doncs el suport a la dent.

Els empelts de geniva són cirurgies mínimament invasives realitzades per el nostre periodoncista a Barcelona i Girona, el Dr. Javi Vilarrasa, en les quals normalment es trasllada geniva d’una zona donant a la zona a tractar per tal de recuperar la geniva perduda i millorar el pronòstic de la dent. Existeixen diversos tipus d’empelts de geniva, tals com l’empelt gingival lliure epitelitzat, l’empelt de teixit connectiu, substitutius als empelts de teixit connectiu o penjolls pediculats. Cada tipus d’empelt de geniva pot ser recomanat en funció de la profunditat de la recessió, la qualitat de geniva, el número de recessions a tractar, entre d’altres.

Un cop realitzada la cirurgia és molt important seguir unes instruccions post-operatòries molt senzilles que s’indicaran per a assegurar un èxit de la intervenció i sense dolor. Es recomana l’aplicació de gel, l’estabilitat a la zona intervinguda, medicació antiinflamatòria i glopejos de clorhexidina per desinfectar la zona quirúrgica. També, es fonamental fer un seguiment periòdic – especialment els 3 primers mesos – per controlar el resultat clínic de la cirurgia i per reprendre el raspallat a la zona intervinguda.

A Vilarrasa Clínica Dental comptem amb el Dr. Javi Vilarrasa, especialista en Periodòncia. El Dr. Vilarrasa té una àmplia experiència en la realització d’empelts de geniva, sempre utilitzant un instrumental de microcirurgia i amb l’ajuda de lupes de magnificació per no prendre cap detall durant la intervenció i manipular els teixits minuciosament. És autor de publicacions científiques relacionades amb empelts de geniva i imparteix classes a la universitat i cursos en aquesta temàtica.